Flip book element

Màng mờ nước 15m

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Nhà phân phối: Đại Toàn Thắng

Sử dụng: Cán mờ các sản phẩm tem nhãn bao bì giấy.

Danh mục:
Đọc tiếp

Màng co PE

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Nhà phân phối: Đại Toàn Thắng

Sử dụng: Quấn hàng, quấn palet

Danh mục:
Đọc tiếp

Màng bóng nhiệt 12+5m

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Nhà phân phối: Đại Toàn Thắng

Sử dụng: Cán bóng các sản phẩm tem nhãn bao bì giấy.

Danh mục:
Đọc tiếp

Keo bồi giấy

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Hãng sản xuất: Đại Toàn Thắng

Danh mục:
Đọc tiếp

Keo cán màng

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Hãng sản xuất: Đại Toàn Thắng

Danh mục:
Đọc tiếp

Màng bóng nước 15m

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Nhà phân phối: Đại Toàn Thắng

Sử dụng: Cán bóng các sản phẩm tem nhãn bao bì giấy.

Danh mục:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.